Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Matični podaci

Srednja škola s pravom javnosti “OBRAZOVNI CENTAR” Mostar upisana je u sudskom registru Općinskog suda u Mostaru, pod brojem: Tt-O-382/11, dana 12.05.2011. godine, MBS: 58-05-0006-11.

Rješenjem o obavljanju djelatnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj: 05-02-40-1287-6/11 od 23.09.2011. godine se odobrava obavljanje djelatnosti srednjoškolskog odgoja i obrazovanja odraslih osoba za strukovna zanimanja, programe prekvalifikacije i doškolovanja te programe usavršavanja, odobrene Odlukom broj: 05-02-40-1287-4/11 od 18.07.2011. godine

Srednja škola s pravom javnosti “OBRAZOVNI CENTAR” Mostar upisana je u Registar srednjih škola Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod rednim brojem 36. na stranici 18.

Naziv ustanove:
Srednja škola s pravom javnosti
“OBRAZOVNI CENTAR” Mostar

Sjedište škole:
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Matični broj: 4227716800007

Žiro računi:
1327 00202 663 9041 NLB Banka d.d. BiH

3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH
IBAN: BA39 3381 3048 3190 5336
SWIFT: UNCRBA22
Valuta: EUR

Mob: +387 63 534 933
Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com