Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

O školi

Srednja škola s pravom javnosti „OBRAZOVNI CENTAR“ u Mostaru je suvremena obrazovna ustanova, koja kontinuirano prati i popularizira određena dostignuća znanosti o obrazovanju, prvenstveno u zdravstvu i pratećim granama. Kontinuirani napredak u kvaliteti obrazovanja se temelji na praćenju i korespondenciji s primjenjenim metodama učenja, uobičajenim u razvijenim državama Europske unije.

Prema odobrenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, škola programske sadržaje ostvaruje kroz:
– Programe za stjecanje srednje stručne spreme
– Programe prekvalifikacije

U stvaranju društava koja se temelje na znanju, proces stalnog učenja je nešto što podrazumijeva cjeloživotno učenje, kao inicijativa usmjerena na osobni i profesionalni razvoj tijekom cijelog života i kroz različite oblike obrazovanja i učenja, osigurava neprekidnu nadogradnju znanja i vještina i njegovo pretvaranje u najznačajniji resurs ekonomskog i socijalnog razvoja društva.

Suvremenim i inovativnim pristupom obrazovanju odraslih osposobljavamo polaznike za praktičnu primjenu stručnih znanja, vještina i poslovnih tehnika, primjenom aktivnih metoda učenja i poučavanja u programima prilagođenim principu cjeloživotnog obrazovanja odraslih.

Ističući obrazovanje kao izuzetno važnu komponentu cjeloživotnog učenja i definirajući ga kao “cjelokupno tijelo neprekidnih procesa učenja, formalnih ili drugih kojima ljudi koje njihovo društvo smatra odraslima razvijaju sposobnosti, obogaćuju znanja te unapređuju tehničke ili profesionalne kvalifikacije ili ih okreću u novom smjeru kako bi zadovoljili vlastite potrebe i potrebe svojih društava”.

Srednja škola s pravom javnosti “OBRAZOVNI CENTAR” u Mostaru je ustanova koja će ispuniti Vaša očekivanja i planove!

Inovativnim pristupom radu i strategijom obrazovanja, već godinama dokazujemo da smo, zajedno s našim polaznicima, uvijek u korak s vremenom i uspjehe mjerimo uspjesima naših polaznika.

Dobrodošli i hvala na povjerenju koje traje godinama.