OBRAZOVANJE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Najbolje je pred vama!

Srednja škola s pravom javnosti „OBRAZOVNI CENTAR“ u Mostaru je suvremena obrazovna ustanova, koja kontinuirano prati i popularizira određena dostignuća znanosti o obrazovanju, prvenstveno u zdravstvu i pratećim granama. Kontinuirani napredak u kvaliteti obrazovanja se temelji na praćenju i korespondenciji s primjenjenim metodama učenja, uobičajenim u razvijenim državama Europske unije.

Četverogodišnji i trogodišnji strukovni programi

Programi za stjecanje srednje stručne spreme

Obrazovanje je namijenjeno osobama s najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina života, po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu četvrtog (IV/1) ili trećeg (III/1) stupnja. Isto tako u program za stjecanje srednje stručne spreme se upisuju osobe koje imaju završen jedan od razreda srednje škole, nekog zanimanja, a žele nastaviti svoje školovanje za isto ili neko drugo zanimanje.

Četverogodišnji i trogodišnji strukovni programi

Programom prekvalifikacije do novog zanimanja

Programi prekvalifikacije su namijenjeni osobama sa završenom nekom od srednjih škola, a žele se prekvalificirati za neku drugu vrstu školske spreme i steći novo zanimanje. Prekvalifikacijski proces se provodi po posebnim programima obrazovanja odraslih i predstavlja moderan pristup školovanju.

Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Ponuda strukovnih programa

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Medicinska sestra/ Medicinski tehničar

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Farmaceutski tehničar/ Farmaceutska tehničarka

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Sanitarni tehničar/ Sanitarna tehničarka

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Stomatološka sestra

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Zubotehničar

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Primalja

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

Četverogodišnji strukovni program - IV. stupanj

Fizioterapeutski tehničar

Trogodišnji strukovni program - III. stupanj

Njegovateljica

Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Stvaramo društvo koje se temelji na znanju i profesionalnom razvoju

U stvaranju društava koja se temelje na znanju, proces stalnog učenja je nešto što podrazumijeva cjeloživotno učenje, kao inicijativa usmjerena na osobni i profesionalni razvoj tijekom cijelog života i kroz različite oblike obrazovanja i učenja, osigurava neprekidnu nadogradnju znanja i vještina i njegovo pretvaranje u najznačajniji resurs ekonomskog i socijalnog razvoja društva.

Bišće polje b.b.,
88 100 Mostar
Pon-pet: 8 do 17h;
Sub: 8 do 14h
info@obrazovni-centar.com

Kontakt obrazac


    X 📱 +387 63 534 933
    +387 36 445 700
    +387 36 445 701