Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Primalja

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovni profil-zanimanje:
Primalja/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Primalje sudjeluju u zbrinjavanju žena prije, tijekom i poslije porođaja, njeguju novorođenčad te pružaju potporu i daju obavijesti za koje su ovlaštene članovima obitelji, osobito budućem ocu. Neke primalje rade na ginekološkim odjelima gdje leže žene s bolestima reproduktivnog sustava. Od trenutka primanja trudnice u rađaonicu primalja čini sve kako bi se buduća majka osjećala dobro i sigurno. Upoznaje ju s osobljem i odjelom te objašnjava što će se i kada raditi. Ona je cijelo vrijeme uz trudnicu. Pruža joj podršku i prati njezino stanje – disanje, puls, tlak, temperaturu te snagu, učestalost i trajanje trudova. U sve većem broju rodilišta prihvaćeno je načelo zajedničkog smještaja majki i novorođenčadi.

Majkama valja pokazati i objasniti kako će staviti dijete na prsa i kako će ga pravilno dojiti. Važno ih je podsjećati i omogućiti im provođenje higijenskih mjera kako bi se spriječile zaraze. Manji broj primalja, zajedno s medicinskim sestrama, radi na ginekološkim odjelima, gdje pružaju osnovnu sestrinsku skrb koja je prilagođena posebnim potrebama žena s bolestima reproduktivnog sustava.

Primalja je babica, žena koja pomaže pri porodu i prima u ruke tek rođeno dijete. U XX stoljeću, osnivanjem primaljskih škola, uvriježilo se naziv primalja rabiti samo za kvalificirane, školovane babice, osposobljene za pomoć rodilji prije, za i poslije poroda kroz dojenačku dob, dok je pojam babica obuhvaćao i kvalificirane i one koje su zanat prihvaćale s koljena na koljeno.

Babica pripada u najstarije medicinske zanate. O njezinoj ulozi u kolektivnom imaginariju govori i to što je Platon, govoreći o Sokratu, uspoređivao njegovu metodu s vještinom primalje (majeutika), jer je Sokrat izvlačio istinu iz čovjeka kroz dijalog onako vješto kako bi babica izvukla dijete iz žene, pomažući mu da ugleda svjetlo dana, da se objelodani. Primalje su u mnogim zemljama samostalne zdravstvene djelatnice, mogu djelovati i u rađaonici i drugdje, a znaju pružati pomoć majkama i u kasnijim razdobljima života.