Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovni profil-zanimanje:
Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima cilj da učenici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja ljudi, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je prvenstveno usmjeren na razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanju profesionalne tajne, komuniciranje sa strankom i pacijentom, te urednost, točnost, preciznost i savjesnost.

S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventive zdravstvene zaštite nakon srednje škole.