Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Stomatološka sestra

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovni profil-zanimanje:
Stomatološka sestra/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Stomatološka sestra pomaže stomatologu obaviti poslove popravke, liječenja, vađenja zuba i sl. Priprema zubarske uređaje, instrumente, lijekove i potreban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lijekove, tampone, anestetike. Sterilizira i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje termine, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku.

Nakon srednjeg obrazovanja stječe se zvanje stomatološka sestra i može se zaposliti u ambulantama, klinikama i privatnim stomatološkim ordinacijama.