Srednja škola s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" u Mostaru

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

Područje rada: Zdravstvo

Obrazovni profil-zanimanje:
Zdravstveno–laboratorijski tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Zdravstveno laboratorijski tehničari provode analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala, što pomaže liječnicima u otkrivanju i liječenju bolesti. U svom radu sve češće upotrebljavaju računalske aparate koji mogu sami napraviti brojne analize. Njihov posao uključuje uzimanje uzoraka, npr. vađenje krvi i pravilno preuzimanje uzoraka, npr. punktata ili komadića tkiva koje posebnim postupcima uzima liječnik. Odgovorni su za popisivanje i razvrstavanje materijala s obzirom na traženu vrstu pretrage. Većinu uzoraka prije analize moraju obraditi na pravilan način. Za biokemijske analize krv se centrifugira kako bi se odvojio serum.

Za neke citološke analize, uzorak treba razmazati na stakalce, osušiti i obojiti. Za mikrobiološke pak analize uzorci se nasađuju na hranjive podloge, koje omogućuju rast i identifikaciju bakterija. U hematološkim laboratorijima tehničari određuju vrstu i broj krvnih stanica te promatraju njihov oblik, boju, veličinu i građu. Rade različite testove zgrušavanja krvi. Određuju krvne grupe i Rh-faktor i ispituju podudarnost krvi davatelja i primatelja. U biokemijskim laboratorijima određuju enzime, proteine, elektrolite, glukozu, metale, masnoće, hormone, alkohol, acidobazičnu ravnotežu i druga kemijska obilježja krvi, mokraće, punktata i ostalih uzoraka biološkog materijala. U mikrobiološkim laboratorijima najviše rade s hranjivim podlogama. Na njih nasađuju uzorke, promatraju porast bakterija, pripremaju preparate s hranilišta za mikroskopski pregled, a rabe ih i za ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike. Parazite dokazuju mikroskopskim pregledom uzorka, koji je prethodno pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog.

Virusne zaraze utvrđuju se uglavnom pregledom krvi, i to na osnovi nalaza protutijela. Manji broj tehničara radi u endokrinološkim laboratorijima, gdje se ispituju hormoni, u patološko-histološkim laboratorijima, gdje pomažu liječnicima u mikroskopskim pregledima preparata u svrhu razlikovanja zdravih od zloćudnih stanica.

U manjim laboratorijima zdravstveno-laboratorijski tehničari provode različite vrste pretraga, dok se u velikim i specijaliziranim laboratorijima usavršavaju samo za određene vrste testova i analiza.