Programi za stjecanje srednje stručne spreme Programi za stjecanje srednje stručne spreme namijenjeni su za osobe sa završenom najmanje osnovnom školom ili završena jedna, dvije ili tri godine programa i nastavak obrazovanja u istom ili nekom drugom programu obrazovanja. Saznajte više
Programi prekvalifikacije Programi prekvalifikacije namijenjeni su osobama koje su ranije stekle neku vrstu srednje stručne ili školske spreme i žele se obrazovati za neko drugo zanimanje iste ili druge razine. U relativno kratkom roku moguće je dobiti kadrove za deficitarna zanimanja koja su potrebna na tržištu rada. Saznajte više
Programi stručnog usavršavanja Programi usavršavanja namijenjeni su polaznicima koji imaju formalno stručno obrazovanje, ali ono ne pokriva potrebna tehnička područja, te ga moraju nadopuniti potrebnim znanjima i vještinama. Saznajte više
Programi obrazovanja

Za sva zanimanja koja izvodi škola Zavod za školstvo u Mostaru je izdao prethodnu pismenu suglasnost na sve nastavne planove programe za tri skupine programa za stjecanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije i programa usavršavanja, tek nakon te suglasnosti, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije je dalo suglasnost na izvođenje nastavnih planova i programa.

U skladu s ranije navedenim, programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih za sva zanimanja se izvode, putem konzultativno – instruktivne nastave, prema godišnjem planu i programu škole, a polaznici ostvaruju školovanje polaganjem ispita nakon održanih predavanja ili konzultacija. Polaganje ispita provodi se u ispitnim rokovima prema utvrđenom godišnjem planu i programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Nastavni proces se realizira u primjerenim prostorima, a stručni dio obrazovanja odraslih izvodi se gotovo u cijelosti u suvremeno opremeljenim specijaliziranim laboratorijima i praktikumima. Škola ima dobro opskrbljenu knjižnicu, uvijek dostupne "Internet trgovine", vlastito nakladništvo i pouzdano informiranje putem interneta. Škola je dobro prometno povezana jer se nalazi na transferzali puteva, istočne i zapadne hercegovine, posjeduje vlastiti parkirališni prostor, dobro opskrbljen školski restoran, te okolišni prostor za polaznike programa, obogaćen zelenilom, raznim kulturama koje daju dodatnu vrijednost cijelom kompleksu koji koriste naši polaznici.

Najveći kapital ustanove je iznimno kvalitetan nastavni kadar iz srednjoškolskog obrazovanja i stručnjaci iz poslovne prakse koji realiziraju nastavni proces.

Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih škola izvodi po godišnjem planu i programu rada. Godišnji plan i program rada škola donosi na temelju nastavnih planova i programa.

Škola programe obrazovanja odraslih ostvaruje se kroz:

Programe za stjecanje srednje stručne spreme, namijenjeni su za osobe sa završenom najmanje osnovnom školom ili završena jedna, dvije ili tri godine programa i nastavak obrazovanja u istom ili nekom drugom programu obrazovanja.

Programe prekvalifikacije, namijenjeni su osobama koje su ranije stekle neku vrstu srednje stručne ili školske spreme i žele se obrazovati za neko drugo zanimanje iste ili druge razine. Programi prekvalifikacije su zanimljivi i zbog činjenice da se u relativno kratkom roku mogu dobiti kadrovi za deficitarna zanimanja koja su potrebna na tržištu rada.

Programe stručnog usavršavanja, koji u strukovnom obrazovanju pokrivaju posebna područja uskih specijalizacija rada., to su programi kojima se proširuje stručno znanje nakon prethodno stečene srednje stručne spreme i programi višeg stupnja izobrazbe koji završavaju specijalističkim ispitom.Programi su namijenjeni su svima koji žele steći ili nadopuniti znanja i vještine užeg stručnog područja važnog za uspješan rad na novim tehnologijama. Ovi programi, relativno kratkog trajanja, lako se prilagođavaju tehničko-tehnološkim novostima i potrebama tržišta rada.